Sản phẩm dịch vụ
Hệ thống quản lý Khách sạn
Quản lý Profile
Quản lý Đặt phòng - Reservation
Lễ tân - Front Desk
Quản lý phòng - Room Management
Quản lý Thu ngân - Cashier
Mã giá và các gói dịch vụ - Rate Code & Packages
Quản lý Công nợ - Account Receivable
Kiểm toán đêm - Night Audit
Back Office & Interface
Báo cáo - Report
Bảo mật - Sercurity
Kết nối hệ thống khác cho lấy số liệuk và thống kê - Data & Intergrate

Xem thêm Tải Brochure
Hệ thống quản lý Bất động sản
Quản lý khách hàng
Quản lý dự án
Quản lý thông tin sản phẩm
Quản lý  giá và các chính sách giá
Quản lý bán hàng và môi giới
Quản lý hợp đồng
Quản lý thanh toán và tiến độ thanh toán
Quản lý thu ngân và kiểm tra cuối ngày
Quản lý thiết kế và nguyên vật liệu
Báo cáo

Xem thêm Tải Brochure
Hệ thống quản lý Nhà Hàng
Quản lý menu, dịch vụ và thay đổi theo từng thời điểm
Quản lý booking và gọi món
Tự động thiết lập định mức tiêu hao nguyên liệu
Quản lý nhập - xuất - tồn kho
Quản lý sơ đồ nhà hàng tương ứng theo khu vực
Phân quyền người sử dụng, thu ngân theo ca và theo khu vực bàn
Quản lý thu ngân
Báo cáo

Xem thêm Tải Brochure
Hệ thống quản lý Tòa nhà oneS và Condotel
Quản lý vị trí
Quản lý khách hàng
Quản lý hợp đồng
Quản lý công nợ, lãi trả chậm
Quản lý kho vật tư
Chăm sóc khách hàng, ban quản lý tòa nhà
Thu ngân và kiểm tra cuối ngày
Báo cáo
Bảo mật

Xem thêm Tải Brochure
Hệ thống quản lý Sân Golf
Quản lý thành viên (member)
Quản lý check in/ check out
Quản lý Tee - time
Quản lý khai báo giá và các chính sách giá
Quản lý thông tin và điều hành Caddy
Quản lý thông tin và điều hành Buggy
Quản lý facilities và cho thuê đồ
Hệ thống Pro shop, nhà hàng

Xem thêm Tải Brochure
Hệ thống quản lý Bãi đỗ xe
Quản lý thông tin khách hàng
Kiêm soát vào ra
Nhận diện biển số
Hiển thị trạng thái của ô đỗ xe
Chỉ dẫn đỗ xe, thông báo số chỗ trống
Quản lý phí gửi xe
Báo cáo thống kê

Xem thêm Tải Brochure
Hệ thống quản lý Thẻ thông minh
Quản lý thẻ
Quản lý khách hàng
Hệ thống bán hàng
Quản lý booking bán dịch vụ
Quản lý chương trình, chính sách khuyến mại
Quản lý hệ thống
Báo cáo
Bảo mật

Xem thêm Tải Brochure