Tin công ty

CS-Solution chuyên nghiệp từ quy trình support

23-09-2017
In trang
CS-Solution chuyên nghiệp từ quy trình support
Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng CS-Solution xây dựng một quy trình support theo tiêu chuẩn và chuyên nghiệp.
Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng CS-Solution xây dựng một quy trình support theo tiêu chuẩn và chuyên nghiệp như sau: 
                                          
1. Mỗi khách hàng được cấp phát 1 mã để đăng nhập và gửi thông tin yêu cầu.
2. Khách hàng truy nhập với user và mật khẩu của mình để nhập thông tin yêu cầu hoặc hỏi đáp.
3. Các yêu cầu được gửi từ mã khách hàng truy nhập sẽ được đặt một mã số và được thống kê.
4. Các công việc chưa hoàn thành sẽ pop up theo ngày và tới ngày deadline sẽ thông tin.
5. Khi khách hàng đồng ý đã thực hiện hay thỏa mãn với yêu cầu, thì mã yêu cầu đó sẽ có trạng thái đóng.
6. Yêu cầu của khách hàng sẽ có file đính kèm để diễn giải hoặc hình ảnh minh họa.
7. Các đầu mục yêu cầu sẽ được phân loại theo giải pháp oneS và theo bộ phận nhận yêu cầu


 
Ngoài ra nếu cần được hỗ trợ trực tiếp các vấn đề trong quá trình sử dụng phần mềm khách hàng có thể:
- Gọi điện thoại trực tiếp cho bộ phận triển khai.
- Nhắn tin trực tiếp qua Skype cho bộ phận triển khai.
 
Mọi nhu cầu của khách hàng là tiền đề và mục tiêu cho sự phát triển và vững mạnh của công ty chúng tôi!

Mọi thông tin về các giải pháp công nghệ của chúng tôi xin liên hệ qua địa chỉ email info@onesvn.com hoặc trực tiếp qua điện thoại (84-24) 397 664 35.